`

O Maryjo Horodyska słynąca łaskami, W życiu naszym i przy śmierci, Przyczyń się za nami.

Litania do św. Józefa

Litania do św. Józefa
(śpiewana w Szpakach)
Kyrie, elejson.
Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże,
zmiłuj się nad nami. 
Święty Józefie, wsławiony potomku Dawida, módl się za nami 
Święty Józefie, ozdobo Patriarchów, 
Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy, 
Święty Józefie, przeczysty Stróżu Najśw. Dziewicy, Święty Józefie, Żywicielu Syna Bożego,
Święty Józefie, troskliwy obrońco Chrystusa,
Święty Józefie, Głowo Najśw. Rodziny, 
Święty Józefie, Mężu sprawiedliwy, 
Święty Józefie, wzorze czystości, 
Święty Józefie, Mężu wielkiej roztropności,
Święty Józefie, Mężu nieustraszony,
Święty Józefie, woli Bożej poddany, 
Święty Józefie, wierny Sługo Boży,
Święty Józefie, przykładzie cierpliwości,
Święty Józefie, miłośniku ubóstwa,
Święty Józefie, wzorze ciężko pracujących, 
Święty Józefie, chlubo życia domowego, 
Święty Józefie, Opiekunie dziewic,
Święty Józefie, umocnienie rodzin, 
Święty Józefie, pociecho w niedoli,
Święty Józefie, Nadziejo niemocą złożonych,
Święty Józefie, Patronie umierających, 
Święty Józefie, postrachu duchów ciemności,
Święty Józefie, Opiekunie Kościoła świętego, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
zmiłuj się nad nami, Panie.

P. Postanowił go Panem domu swego. 
W. I książęciem wszelkiej posiadłości swojej.

Módlmy się:
Boże, któryś w niewysłowionej dobroci raczył wybrać św. Józefa na Oblubieńca Najśw. Rodzicielki Swojej, spraw, prosimy, abyśmy zasłużyli na orędownictwo Tego, którego jako Opiekuna czcimy na ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.