`

O Maryjo Horodyska słynąca łaskami, W życiu naszym i przy śmierci, Przyczyń się za nami.

Podziękowanie Biskupa Siedleckiego

Podziękowanie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy za udział w obchodach Jubileuszu 200-lecia Diecezji Siedleckiej

 
 

                             

Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego,

Drodzy Diecezjanie!

W minionym tygodniu, w ramach trwającego jeszcze Roku Jubileuszowego, zakończyły się główne uroczystości związane z 200-leciem istnienia naszej Diecezji. W czwartek i piątek miało miejsce w Janowie Podlaskim zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Było to dla naszej Diecezji wielkim wyróżnieniem. W czwartek też, w czasie Mszy św., Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Salwatore Pennacchio ogłosił kolegiatę janowską Bazyliką Mniejszą. W sobotę zaś, po zakończeniu obrad, 40 księży arcybiskupów i biskupów przybyło do Siedlec,
aby wziąć udział w uroczystym dziękczynieniu Panu Bogu za 200 lat naszej diecezji
i w podpisaniu dokumentów naszego II Synodu diecezjalnego. Księdzu kardynałowi, księżom arcybiskupom i biskupom, zarówno tym, którzy wzięli udział w obradach Konferencji Episkopatu Polski, a szczególnie tym, którzy przybyli do Siedlec, cała Diecezja wyraża swą radość i wdzięczność. Natomiast w niedzielę dziękczynne „Te Deum” zostało wyśpiewane we wszystkich parafiach naszej Diecezji. Nasze dziękczynienie było zwrócone ku Bogu Jedynemu i Najwyższemu. On jest źródłem wszelkiego dobra i kieruje dziejami świata, dziejami Kościoła Powszechnego i Kościołów lokalnych, do których należy nasz Kościół Siedlecki. A Boże działanie, w historii naszej Diecezji, jest szczególnie widoczne.

Po Panu Bogu chciałbym zwrócić się ze słowem podziękowania do ludzi, którzy przygotowywali nasze diecezjalne uroczystości i w nich uczestniczyli. Uczyniłem to już  na zakończenie Mszy św. w Janowie Podlaskim i w Siedlcach. Dzisiaj raz jeszcze pragnę zwrócić się ze słowami wdzięczności do członków Komitetu Jubileuszowego, do księży dziekanów, proboszczów, wikariuszy, księży seniorów, księży zakonnych i osób życia konsekrowanego. Dziękuję za udział w przygotowaniach i za liczną obecność w Janowie Podlaskim i w Siedlcach. Pragnę podziękować wiernym świeckim, zarówno tym, którzy należą do wspólnot modlitewnych, ruchów i stowarzyszeń kościelnych, jak i tym, którzy do nich nie należą, za to, że wraz ze swymi duszpasterzami uczestniczyli w ogłoszeniu kolegiaty w Janowie Podlaskim Bazyliką Mniejszą i w dziękczynieniu w Siedlcach.
Z wyrazami wdzięczności zwracam się do wszystkich, którzy przygotowywali dokumenty II Synodu naszej Diecezji: do Księdza Biskupa Piotra Sawczuka, do Sekretariatu Synodu, któremu przewodniczył Ksiądz Kanclerz, do przewodniczących komisji i podkomisji synodalnych, do członków Synodu i Parafialnych Zespołów Synodalnych. Dziękuję za wielkie dzieło przygotowania dokumentów synodalnych, które mogłem podpisać w Siedlcach 9 czerwca. Ufam, że będą one pomagały w realizacji misji, jaką Jezus zostawił swemu Kościołowi.

Drodzy Bracia i Siostry! Wszystkie wydarzenia, jakie przeżywamy w Roku Jubileuszowym, mają wymiar przede wszystkim diecezjalny. Pomagają nam one poznać historię naszego Kościoła diecezjalnego. Dzieci i młodzież mogły się z nią zapoznać przez udział w konkursach wiedzy o naszej Diecezji, które były organizowane w szkołach, starsi zaś mogli to uczynić poprzez zapoznanie się z publikacjami, jakie w tym czasie się ukazały. Te wydarzenia pomagają nam zachować większą świadomość przynależności do wspólnoty diecezjalnej. Pomagają nam wzmocnić więzy, które łączą wiernych w naszych parafiach, pomagają nam zachować i umocnić więzy, które łączą wszystkie osoby należące do wspólnoty diecezjalnej. Chciałbym, abyśmy mieli świadomość przynależności nie tylko do parafii, ale także do diecezji. Świadoma przynależność do diecezji pozwala nam zachować naszą duchową tożsamość ukształtowaną w konkretnym miejscu
i w konkretnych warunkach, a jednocześnie zachować jedność z Kościołem Powszechnym. Nie możemy zatracić i lekceważyć naszej przynależności do diecezji. Mam nadzieję, że u wszystkich, którzy w naszych uroczystościach diecezjalnych już uczestniczyli, czy też będą jeszcze uczestniczyć, umocni się świadomość przynależności do diecezji i wzajemna jedność.

Okazją do tego będzie także udział w dziękczynnej pielgrzymce do Krakowa w dniu 15 września br., na którą już dziś serdecznie zapraszam wiernych naszej Diecezji. Kraków został wybrany jako miejsce naszego pielgrzymowania ze względu na dwa motywy. Pierwszy związany jest z historią naszej diecezji, której część terytorium należała niegdyś do diecezji krakowskiej oraz ze względu na to, że nasi bracia unici w czasie prześladowań udawali się do Krakowa, by tam w kościele pw. Świętego Krzyża przyjmować sakramenty święte. Potwierdza to umieszczona w tym kościele tablica, a my podczas pielgrzymki złożymy w nim relikwie naszych Błogosławionych Męczenników z Pratulina. Drugim motywem jest dziękczynienie za dar osoby św. Jana Pawła II. W przyszłym bowiem roku minie 20 lat od wizyty Ojca Świętego w Siedlcach. Będziemy mogli nawiedzić i pomodlić się w sanktuarium poświęconemu Jego osobie i w sanktuarium Bożego Miłosierdzia, które poświęcił Papież Polak. Zapraszam do wzięcia udziału w tej pielgrzymce.

Również od końca sierpnia rozpoczynamy w naszej Diecezji – od dekanatów janowskiego oraz terespolskiego – zapowiedziane i przygotowane misje ewangelizacyjne. Misje będą przeprowadzone we wszystkich parafiach i zakończą się na jesieni 2022 roku w Siedlcach. Pragniemy przez nie otworzyć nowy etap naszej diecezjalnej historii. Chcemy ją pisać, podobnie jak nasi przodkowie, w oparciu o Boga, chcemy, aby podobnie jak w minionych 200 latach pojawili się w niej nowi błogosławieni. Pragniemy, by na naszej podlaskiej i mazowieckiej ziemi kościoły rozbrzmiewały pieśnią – wdzięczności oraz miłości – wznoszoną do Boga z czystych i wiernych serc. Proszę zatem wszystkich o modlitwę w intencji misji oraz zaangażowanie w ich przygotowanie i przeżycie.

Na zakończenie raz jeszcze pragnę podziękować wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania naszych diecezjalnych uroczystości. Dziękuję władzom miasta Siedlce oraz  władzom miasta i powiatu Białej Podlaskiej, a także gminy Janów Podlaski. Dziękuje odpowiedzialnym za piękno liturgii, chórom, pomagającym nam w uwielbieniu Pana Boga śpiewem, za piękny śpiew w Janowie Podlaskim chórowi z Białej Podlaskiej, a chórowi z Siedlec za piękny śpiew podczas Mszy św.
w katedrze. Dziękuję zespołom muzycznym i indywidualnym wykonawcom za udział w programie opowiadającym historię naszej Diecezji, który został zaprezentowany w Janowie Podlaskim. Dziękuję odpowiedzialnym za logistykę, wszystkim służbom medycznym, służbom porządkowym, policjantom, strażakom, straży miejskiej i harcerzom.

Składam wyrazy wdzięczności Katolickiemu Radiu Podlasie, Telewizji Trwam
i Katolickiej Agencji Informacyjnej. Dziękuję tygodnikom katolickim: Echu Katolickiemu, Niedzieli, Idziemy, a także autorom wydanych na jubileusz albumów i pozycji naukowych za informacje o historii i teraźniejszości naszej diecezji.

Wszystko cokolwiek uczyniliśmy, uczyniliśmy na Bożą chwałę. Niech On będzie uwielbiony teraz i na wieki wieków. Amen.

+ Kazimierz Gurda

BISKUP SIEDLECKI

 

L.dz. 605/2018

Siedlce, dnia 13 czerwca 2018 r.

Słowo pasterskie należy odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach Diecezji Siedleckiej,
w niedzielę 17 czerwca br.