`

O Maryjo Horodyska słynąca łaskami, W życiu naszym i przy śmierci, Przyczyń się za nami.

INTENCJE MSZY SW. 16 - 23 grudnia 2018

III NIEDZIELA ADWENTU  16 GRUDNIA 2018

9.00

+  Rozstrzelanych przez Niemców 14.XII.1941r:

Stanisław Dragan, Ludwik Fajst, Aleksander Kędracki, Jan Klimkowicz, Czesław Kuniszyk, Jan Osypiuk, Jan Sidelnik, Antoni Welik, Jan Welik, Józef Żukowski

 

11:00

+ Jana /r./, Sokołowskich

 

                            Poniedziałek  17 grudnia 2018     

 

15:30

 + ks. Piotra Zabielskiego /r./

 

 

 

16:00

  + ks. Piotra Zabielskiego /r./

 

 

  Wtorek    18 grudnia 2018       

 

15:30

+ Stanisława Parulskiego              - Rodzina Dadunów

 

16:00

+ Stanisława /9r./

 

  Środa       19 grudnia 2018    

 

 

7:00 RORATY

 + Zbigniewa, Józefa Cybulskich

 

 

 

7:30

+ Józefa Piasta       /- p. Danuta, Małgorzata, Danuta, Helena, Bolesław z Wisznic/

 

 

 

Czwartek     20 grudnia 2018       

 

 

15.30

+ Stanisława Kapczuka i zmarłych z rodziny

 

 

 

16.00

+ Ludwikę Kaliszyk

 

 

 

Piątek        21 grudnia 2018       REKOLEKCJE ADWENTOWE

 

 

16:00

+ Jana Welika

 

 

 

16:00

- o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla dzieci i rodziny

 

 

 

Sobota      22 grudnia                REKOLEKCJE ADWENTOWE

 

 

10:00

+ Czesława

 

 

 

10:00

+ Weronikę, Jana, Józefa, Mariana, Helenę Kendrackich, Aleksandra, Filipa, Mariannę Makaruków, ks. Piotra Zabielskiego

 

 

 

12:00

+ + Feliksa /r./, Bronisławę Klimkowiczów i Sokołowskich

 

 

 

12:00

+ Stanisława Parulskiego                           -    Żona i dzieci 

 

 

 

17:00

+ Mieczysława, Jana, Zbigniewa Klimkowiczów

 

 

 

17:00

- o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla dzieci i wnuków

 

 

                 

                           IV NIEDZIELA ADWENTU    23 GRUDNIA 2018             REKOLEKCJE ADWENTOWE                               

9.00

+ Franciszka, Karolinę, Sabinę, Jana  

 

9.00

+ Henrykę, Jana Bartkowskich

 

11:00

- w intencji Parafian   

 

11:00

+ Marcina, Mariannę, Feliksa, Filemona, Marcelę, Ryszarda, ks. Piotra