`

O Maryjo Horodyska słynąca łaskami, W życiu naszym i przy śmierci, Przyczyń się za nami.

Wezwanie do modlitwy w intencji Synodu ds. Młodzieży

Wezwanie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy do modlitwy w intencji Synodu Biskupów poświęconego młodzieży

 
 

W dniach od 3 do 28 października br. odbędzie się w Rzymie Synod Biskupów poświęcony młodzieży: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”. Również z Diecezji Siedleckiej do Rzymu udadzą się przedstawiciele młodzieży, którzy w dniach 19-30 października będą uczestniczyć w panelach i dyskusjach na tematy poruszane na Synodzie, spotkają się Biskupami oraz podejmą refleksję nad aplikacją Synodu w Polsce, a szczególnie w naszej Diecezji.

Mając na uwadze troskę o młodzież, bardzo proszę wszystkich księży, osoby życia konsekrowanego, wiernych świeckich a zwłaszcza ludzi młodych, by podjąć modlitwę za Synod w swoich wspólnotach. Zachęcam grupy młodzieżowe działające przy parafiach do przygotowania spotkań modlitewnych i formacyjnych w oparciu o tematykę Synodu. W czasie jego trwania należy we wszystkich kościołach naszej Diecezji dołączyć w modlitwie wiernych w czasie Eucharystii okolicznościowe wezwanie za młodzież. Dobrą okazją do modlitwy za Synod i młodych są październikowe nabożeństwa różańcowe, które – w roku 450. rocznicy narodzin dla nieba św. Stanisława Kostki i związanej z tym peregrynacji jego relikwii po naszej Diecezji, można ubogacić o rozważania na temat jego powołania i drogi do świętości. W nawiązaniu do ogólnopolskiej inicjatywy modlitwy młodych za Synod na Jasnej Górze zachęcam młodzież z naszej Diecezji, by wraz ze swoimi duszpasterzami w dniach 27-28 października przybyła na Jasną Górę i podjęła to wyzwanie.

 

Wszystkim Wam z serca błogosławię

+ Kazimierz Gurda

Biskup Siedlecki