`

O Maryjo Horodyska słynąca łaskami, W życiu naszym i przy śmierci, Przyczyń się za nami.

Informacje o parafii

 

Parafia Najświętszego Serca

 

Jezusowego

 

Kościelna 10

 

HORODYSZCZE

 

21-580 WISZNICE

 

 

T: 83/378 12 07 

 

699/826 283

 

 

Konto bankowe parafii: 

 

 

Bank Spółdzielczy Wisznice 

 

 

81 80550006 0005 4973 2000 0001