`

O Maryjo Horodyska słynąca łaskami, W życiu naszym i przy śmierci, Przyczyń się za nami.

Informacje o parafii

 

Parafia Najświętszego Serca

 

Jezusowego

 

Kościelna 10

 

HORODYSZCZE

 

21-580 WISZNICE

 

 

T: 83/378 12 07 

 

699/826 283

 

 

Konto bankowe parafii: 

 

 

Bank Pekao S.A. 

 

 

40 1240 2177 1111 0010 8878 7748