`

O Maryjo Horodyska słynąca łaskami, W życiu naszym i przy śmierci, Przyczyń się za nami.

ZOBOWIĄZANIE PRZEDMISYJNE

ZOBOWIĄZANIE PRZEDMISYJNE

W poczuciu potrzeby dobrego przygotowania się do parafialnych  misji ewangelizacyjnych oraz potrzeby osobistego zaangażowania się  w jak najlepsze przeżycie misji

 

zobowiązuję się

 

  1. Podjąć dzieło bardziej gorliwej modlitwy osobistej wyrażającej się przez: /wpisz Twoje modlitwy, które chcesz odmawiać do czasu misji i podczas ich trwania w parafii/

 

 

 

 

 

  1. Podjąć dzieło osobistego postu /wpisz rodzaj postu i czas lub dni jego trwania/

 

 

 

 

 

 

  1. Podjąć dzieła chrześcijańskiej jałmużny /wpisz rodzaj daru, jaki chcesz przekazać potrzebującym i sposób jego przekazania/